Make your own free website on Tripod.com
MERUMPUTLangkah penjagaan pokok bunga hiasan

Merumput bermakna membuang rumpai yang tumbuh bersama tanaman hiasan

Merumput juga dapat memusnahkan tempat tinggal dan tempat pembiakan perosak dan ejen penyakit

Tujuan merumput adalah untuk mengelakkan persaingan di antara tanaman hiasan dengan rumpai untuk mendapatkan nutrien, air dan Cahaya