Make your own free website on Tripod.com
LANGKAH KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN RACUN PEROSAKSebelum Meracun

Baca arahan pada label

Bancuh racun pada bekas khas

Jangan makan dan minum semasa membancuh

Semasa Meracun

Pakai pakaian khas untuk melindungi badan

Sembur racun ikut arah tiupan angin

Selepas Meracun

Bersihkan alatan (penyembur), diri dan pakaian

Simpan racun dalam kabinet berkunci

Bekas racun hendaklah ditanam