Make your own free website on Tripod.com

BAHAN CAMPURAN
Medium Yang Digunakan

Tanah Loam

Bahan Organik

Pasir Sungai


Tanah Yang Digunakan

Tidak Mengandungi bahan toksik atau perosak

Mudah diperolehi

Mempunyai daya menyimpan air dan baja yang baik